Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Fehérvári Programszervező Kft., mint a www.baratsagmozi.hu weboldal tulajdonosa kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működése során a felhasználóktól tudomására jutott információk megszerzése és feldolgozása során eleget tesz az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

A Fehérvári Programszervező Kft. tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak (a továbbiakban: Felhasználó) személyiségi jogait. Személyes adatok alatt értjük azon információkat, melyek alapján azonosítani tudjuk a Felhasználókat, például nevük, címük, telefonszámuk és e-mail címük alapján.

Vállalkozásunk csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a honlap használója önkéntesen ad meg. Miután a Felhasználó megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a weboldalon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. A felhasználó önkéntesen megadott személyes adatait az alábbi célokra használjuk fel:

Ugyanakkor a Felhasználó is jogosult arra, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse, amennyiben ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését jelzi felénk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek.

A Felhasználó személyes adatait harmadik fél számára kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha ezt törvény, bírósági vagy más hatósági végzés írja elő.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Felhasználó személyes adatai biztonságban legyenek. Minden Felhasználó által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, így azok illetéktelen harmadik személyek tulajdonába nem kerülhetnek. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük.

 

Jogi nyilatkozat

A weboldal használatára vonatkozó alapelvek

A weboldal tulajdonosa Fehérvári Programszervező Kft. (továbbiakban Tulajdonos) tulajdonát képező http://musor.baratsagmozi.hu/ weboldalra történő belépés és a weboldal használata kizárólag az alábbiakban felsorolt és részletezett kikötésekkel és feltételekkel, valamint a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályaival összhangban lehetséges. Az weboldalon található tartalom, információ és ismeretanyag szakszerű vagy szakszerűtlen használatából, felhasználásából keletkező esetleges károkért, hátrányokért a weboldal Tulajdonosa semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldalon található információk kizárólag csak tájékoztató jellegűek.

Internetes jegyvásárlás

Internetes jegyvásárlás esetén a vásárló a Tulajdonostól vásárolja meg a jegyet. Ebben az esetben a vásárlóra a Házirend és a Jegyvásárlási tájékoztató szabályai érvényesek, a vásárlással azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A jegyvásárlással kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Jegyvásárlási tájékoztatóban.

Szerzői jog

A weboldal Tulajdonosa tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon tudatosan, engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit, nem sérti meg az idevágó jogszabályokat. Ha ennek az ellenkezőjét tapasztalja, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogsértést mielőbb megszüntethessük.

A Felhasználó jogosult a Barátság mozi weboldalát olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a weboldal bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a Tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a weboldal bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, weboldalba helyezése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt leírtakon kívül a weboldal Tulajdonosa semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a weboldalon található információk felhasználásával kapcsolatban.

A weboldal Tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen weboldalán.

Kapcsolódó weboldalak

A weboldal tartalmazhat olyan hiperhivatkozásokat (linkeket), amelyek más internetes weboldalakra irányítják a Felhasználót. Ezen weboldalakhoz kizárólagos hozzáférést biztosítunk, nem vállalunk semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.