Házirend

Jelen házirend vonatkozik a Barátság mozi összes látogatójára, a mozijegyet megvásárló valamennyi nézőre, a mozi folyosóját használókra, a mozitermet bérlőkre és azok összes vendégére, továbbá a mozit üzemeltető Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ valamennyi dolgozójára és az intézménnyel kapcsolatban álló szolgáltatókra, akik a mozi területén, vagy annak érdekében végzik munkájukat.

 1. A felnőtt nézők teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért kiskorú gyermekekért, a gyermekek időbeni tájékoztatásáért a mozi Házirendjéről, valamint annak betartásáért.
 2. A filmek korhatárra vonatkozó előírásai a mozira kötelező érvényűek, ezért munkatársaink felhívhatják a figyelmet a korhatár-korlátozásra és a szülői kíséret szükségességére, illetve kérhetik az életkor igazolását, és a belépést a korhatárt el nem érők vonatkozásában megtagadhatják.
 3. A moziteremben kamerát, illetve más kép- és hangrögzítő eszközt használni tilos! Az előadásokon vetített filmekről, azok kép-, illetve hanganyagáról (akár csak részletekben is) felvételt készíteni tilos! A Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a mozi személyzete a mozi területéről eltávolíthatja, ellenük a mozi rendőrségi intézkedést kezdeményezhet.
 4. A mozi nem vállal felelősséget a reklámokban, előzetesekben és a filmekben elhangzott tartalmakért.
 5. A mozi a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 6. A mozi területén lévő szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségre veheti igénybe.
 7. A moziban vásárolt jegyek esetében a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
 8. Az internetes jegyvásárlási rendszerben vásárolt jegyek esetében az Internetes jegyvásárlási feltételek elállási jogra vonatkozó szabályai az irányadóak: a néző az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján nem gyakorolhatja, tekintettel arra is, hogy a szerződés tárgya szerinti filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, mely kizárólag a néző által kiválasztott és szolgáltató által visszaigazolt pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésre vonatkozik.
 9. A moziterembe (ha erre vonatkozóan nincs más szerződés vagy megállapodás) csak érvényes jeggyel lehet belépni (melyet a jegypénztárban feladatot ellátó kollégának köteles bemutatni a vetítésre érkező vendég, annak érdekében, hogy a jegy érvényességét kollégánk ellenőrizhesse) és csak az előadás végéig lehet ott tartózkodni. Az előadásra nincs lehetőség álló jegyet váltani, pótszék nincs, a földön ülni szigorúan tilos! Gyermekelőadásoknál a mozi babzsákokat helyez ki, ezeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni.
 10. A mozi fix férőhelyes, ezen felül jegyet nem adunk ki.
 11. A nézők a mozijegyükön feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen kötelesek helyet foglalni. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a néző nem tudja elfoglalni a mozijegyén feltüntetett helyet, akkor kérje a mozi személyzetének segítségét, és kövesse a tőlük kapott eligazítást.
 12. Kerekesszékes nézőink az 1. sor előtt, az ablak felőli szélen nézhetik az előadást, megérkezésükkor kérjék a személyzet segítségét, és kövessék a tőlük kapott eligazítást.
 13. A vetítőterembe személyenként csak 1 csomag vihető be, melynek mérete nem haladhatja meg a 25 cm x 25 cm x 40 cm-es méretet. Csomagmegőrzés a mozi területén nem vehető igénybe. A csomagot úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedő folyosók szabadon maradjanak.
 14. A mozi folyosóján és az épület előterében is van ruhatár, ahol kabátjaikat, esernyőiket, plusz csomagjaikat elhelyezhetik. Az ott elhelyezett tárgyakért a mozi nem vállal felelősséget.
 15. A mozi területére bevitt, illetve ott elvesztett, elhagyott értéktárgyakért a mozi nem vállal felelősséget.
 16. A vendég jelen Házirenddel elfogadja, hogy a mozi bútorzatát és mosdóit rendeltetésszerűen használja.
 17. A moziteremben biztosított korlátozott fényviszonyok miatt – az alapos takarítás ellenére – kérjük, ellenőrizzék a moziszékeket ülőhelyeik elfoglalását megelőzően, és amennyiben állapotukkal kapcsolatosan bármilyen kifogásuk merülne fel, haladéktalanul jelezzék azt a mozi személyzetének, ellenkező esetben a ruházatban keletkezett károkat nem áll módunkban megtéríteni.
 18. A moziteremben ételt fogyasztani tilos!
 19. A mozi területére biztonságra veszélyes vagy mást látogatót megzavaró tárgyat (pl. zászló, lézerfény) behozni tilos!
 20. A nem megfelelően viselkedő, mások szórakozását megzavaró vendéget a mozi személyzetének joga van kiküldeni a mozi területéről; amennyiben az illető nem engedelmeskedik, a személyzet leállítja a vetítést, ebben az esetben azonban a film befejezésének késedelméért a mozi nem vállal felelősséget. Az intézkedés során jegyzőkönyvet készítünk és a kárt okozó személy ellen feljelentést teszünk.
 21. A mozi nem vállal felelősséget, ha egy mozilátogatót egy másik mozilátogató miatt ér bármiféle sérelem.
 22. A mozi tulajdonát megrongáló személy ellen minden esetben rendőrségi feljelentést teszünk.
 23. A mozi területén lévő kamerarendszer képét a mozi 3 napig megőrzi, azt kiadni csak hatósági eljárás keretein belül, hivatalos felszólítás után köteles. A mozit látogatók tudomásul veszik, hogy az épületben lévő kamerák felvételeket készíthetnek róluk. A kamerás megfigyelésre vonatkozó szabályzat a mozi pénztárában elérhető.
 24. A mozi egész területén tilos a dohányzás!
 25. A mozi területére állatot behozni tilos, kivétel ez alól a vakvezető kutya.
 26. Minden egyéb, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

Jelen Házirend visszavonásig érvényes, felülvizsgálata folyamatos, egy példánya megtalálható a mozi területén kifüggesztve, valamint a mozi weboldalán is megtalálható.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013.