Házirend

Jelen házirend vonatkozik a Barátság mozi összes látogatójára, a mozijegyet megvásárló valamennyi nézőre, a mozi folyosóját használókra, a mozitermet bérlőkre és azok összes vendégére, továbbá a mozit üzemeltető Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ valamennyi dolgozójára és az intézménnyel kapcsolatban álló szolgáltatókra, akik a mozi területén, vagy annak érdekében végzik munkájukat.

 1. A felnőtt nézők teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért kiskorú gyermekekért, a gyermekek időbeni tájékoztatásáért a mozi Házirendjéről, valamint annak betartásáért.
 2. A filmek korhatárra vonatkozó előírásai a mozira kötelező érvényűek, ezért munkatársaink felhívhatják a figyelmet a korhatár-korlátozásra és a szülői kíséret szükségességére, illetve kérhetik az életkor igazolását, és a belépést a korhatárt el nem érők vonatkozásában megtagadhatják.
 3. A moziteremben kamerát, illetve más kép- és hangrögzítő eszközt használni tilos! Az előadásokon vetített filmekről, azok kép-, illetve hanganyagáról (akár csak részletekben is) felvételt készíteni tilos! A Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a mozi személyzete a mozi területéről eltávolíthatja, ellenük a mozi rendőrségi intézkedést kezdeményezhet.
 4. A mozi nem vállal felelősséget a reklámokban, előzetesekben és a filmekben elhangzott tartalmakért.
 5. A mozi a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 6. A mozi területén lévő szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségre veheti igénybe.
 7. A moziban vásárolt jegyek esetében a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
 8. Az internetes jegyvásárlási rendszerben vásárolt jegyek esetében az Internetes jegyvásárlási feltételek elállási jogra vonatkozó szabályai az irányadóak: a néző az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján nem gyakorolhatja, tekintettel arra is, hogy a szerződés tárgya szerinti filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, mely kizárólag a néző által kiválasztott és szolgáltató által visszaigazolt pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésre vonatkozik.
 9. A moziterembe (ha erre vonatkozóan nincs más szerződés vagy megállapodás) csak érvényes jeggyel lehet belépni és csak az előadás végéig lehet ott tartózkodni. Az előadásra nincs lehetőség álló jegyet váltani, pótszék nincs, a földön ülni szigorúan tilos! Gyermekelőadásoknál a mozi babzsákokat helyez ki, ezeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni.
 10. A mozi fix férőhelyes, ezen felül jegyet nem adunk ki.
 11. A nézők a mozijegyükön feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen kötelesek helyet foglalni. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a néző nem tudja elfoglalni a mozijegyén feltüntetett helyet, akkor kérje a mozi személyzetének segítségét, és kövesse a tőlük kapott eligazítást.
 12. Kerekesszékes nézőink az 1. sor előtt, az ablak felőli szélen nézhetik az előadást, megérkezésükkor kérjék a személyzet segítségét, és kövessék a tőlük kapott eligazítást.
 13. A vetítőterembe személyenként csak egy darab csomag vihető be, melynek mérete nem haladhatja meg a 25 cm x 25 cm x 40 cm-es méretet. Csomagmegőrzés a mozi területén nem vehető igénybe. A csomagot úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedő folyosók szabadon maradjanak.
 14. A mozi folyosóján és az épület előterében is van ruhatár, ahol kabátjaikat, esernyőiket, plusz csomagjaikat elhelyezhetik. Az ott elhelyezett tárgyakért a mozi nem vállal felelősséget.
 15. A mozi területére bevitt, illetve ott elvesztett, elhagyott értéktárgyakért a mozi nem vállal felelősséget.
 16. A vendég jelen Házirenddel elfogadja, hogy a mozi bútorzatát és mosdóit rendeltetésszerűen használja.
 17. A moziteremben biztosított korlátozott fényviszonyok miatt – az alapos takarítás ellenére – kérjük, ellenőrizzék a moziszékeket ülőhelyeik elfoglalását megelőzően, és amennyiben állapotukkal kapcsolatosan bármilyen kifogásuk merülne fel, haladéktalanul jelezzék azt a mozi személyzetének, ellenkező esetben a ruházatban keletkezett károkat nem áll módunkban megtéríteni.
 18. A moziteremben ételt fogyasztani tilos!
 19. A mozi területére biztonságra veszélyes vagy mást látogatót megzavaró tárgyat (pl. zászló, lézerfény) behozni tilos!
 20. A nem megfelelően viselkedő, mások szórakozását megzavaró vendéget a mozi személyzetének joga van kiküldeni a mozi területéről; amennyiben az illető nem engedelmeskedik, a személyzet leállítja a vetítést, ebben az esetben azonban a film befejezésének késedelméért a mozi nem vállal felelősséget. Az intézkedés során jegyzőkönyvet készítünk és a kárt okozó személy ellen feljelentést teszünk.
 21. A mozi nem vállal felelősséget, ha egy mozilátogatót egy másik mozilátogató miatt ér bármiféle sérelem.
 22. A mozi tulajdonát megrongáló személy ellen minden esetben rendőrségi feljelentést teszünk.
 23. A mozi területén lévő kamerarendszer képét a mozi 3 napig megőrzi, azt kiadni csak hatósági eljárás keretein belül, hivatalos felszólítás után köteles. A mozit látogatók tudomásul veszik, hogy az épületben lévő kamerák felvételeket készíthetnek róluk. A kamerás megfigyelésre vonatkozó szabályzat a mozi pénztárában elérhető.
 24. A mozi egész területén tilos a dohányzás!
 25. A mozi területére állatot behozni tilos, kivétel ez alól a vakvezető kutya.
 26. Minden egyéb, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

Jelen Házirend visszavonásig érvényes, felülvizsgálata folyamatos, egy példánya megtalálható a mozi területén is kifüggesztve.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013.